DKK 0,00

Generalforsamling Aalekvasen Anna

14.11.2016 kl. 18:00 Bugten, Aarhus C
Tilmeld

Billetsalget er slut

 

DKK 0,00

Generalforsamling for Aalekvasen Anna

Agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Oplæg angående evt. omrigning fra Jagt til Galease. Valg om beslutning
 6. Vedtægtskorrektioner
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand, revisor og suppleanter

Medlemmer på valg:

-          Vagn Mørch – genopstiller

-          Lars Hede  - genopstiller

-          Niels Ravn – genopstiller til formandspost

-          Pernille Skibby – udtræder

-          Klaus Åge Bønlykke opstiller

 1. Generelt vedr. ad hoc udvalg – opdateringer, bemanding og nye aktiviteter
  1. Salg og sponsorer – Lars Hede
  2. Vedligeholdelse – Vagn Mørch
 1. Eventuelt

 Bestyrelsens anbefaling.

Foreningen Aalekvasen Anna har fået tilsagn fra Skibsbevaringsfonden om lån på kr. 286.000 til omrigning af Anna fra Jagt til Galease. Vi kan via. de originale toldpapirer dokumenterer at Anna tilbage i 1911 har sejlet som Galease. Med en galeaserig vil Anna således historisk set blive ført tilbage til sit oprindelige udseende, så vidt muligt. På den baggrund anbefaler bestyrelsen en omrigning fra Jagt til Galease. For på foreningen Aalekvasen Anna vegne, at træffe den rigtige beslutning om Anna skal omrigges fra den nuværende Jagt til Galease, med tilføjelse af en ekstra mast, mesanmast, har vi brug for at du afgiver din stemme, hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen. Ved at stemme her giver du fuldmagt til at din stemme vil indgå på generalforsamlingen som en gyldig stemme. Det er foreningens øverste myndighed, generalforsamlingen der afgør beslutningen.

Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen kan du afgive din stemme og tilkendegive din mening ved følgende link. https://da.surveymonkey.com/r/NWKPKW7